Actievoorwaarden – LINDA.koopzondag

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘LINDA.koopzondag’ (hierna de ‘Actie’) die wordt aangeboden door Uncover Skincare B.V. (hierna ‘Dr. Jetske Ultee’) gevestigd aan Koningin Emmaplein 7, Rotterdam.

 

 

Algemeen

 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
 • Dr. Jetske Ultee heeft te allen tijde het recht zonder opgave van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website https://www.dr-jetskeultee-skincare.nl (hierna de ‘Website’) worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Dr. Jetske Ultee over deze gevallen beslissen.
 • De actieperiode loopt vanaf vrijdag 27 oktober 2023 tot maandag 30 oktober 2023. Voor de start en na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet mogelijk.

 

Deelname

 • Deelname is enkel mogelijk via een bestelling op de Nederlandse, Belgische en Duitse webshop gedurende de Actieperiode. Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden.
 • Dr. Jetske Ultee heeft het recht om een deelnemer van een Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

 

Korting

 • Te ontvangen korting:
  • 15% korting op alle huidverzorgingsproducten.
  • 20% korting op alle make-up.
  • De Suncover en Foundation Sample zijn uitgezonderd van deze actie.
 • De korting wordt automatisch verrekend

 

Persoonsgegevens

 • Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

 

Opmerkingen of klachten

 • Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken middels telefoon (010 - 43 63 276), een brief en/of e-mail ([email protected]).

 

Slot

 • Door mee te doen aan deze Actie gaat u akkoord met de Actievoorwaarden.