Kras & Win prachtige prijzen
o.a. 250 euro shoptegoed
Kras & Win prachtige prijzen
o.a. 250 euro shoptegoed
Kras & Win prachtige prijzen
o.a. 250 euro shoptegoed

Actievoorwaarden – Hand Wash 2 jaar!

 

ACTIE BEËINDIGD: HAND WASH UITVERKOCHT

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Hand Wash 2 jaar!’ (hierna de ‘Actie’) die wordt aangeboden door Uncover Skincare B.V. (hierna ‘Dr. Jetske Ultee’) gevestigd aan Koningin Emmaplein 7, Rotterdam.

 

 

Algemeen

 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
 • Dr. Jetske Ultee heeft te allen tijde het recht zonder opgave van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website https://www.dr-jetskeultee-skincare.nl (hierna de ‘Website’) worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Dr. Jetske Ultee over deze gevallen beslissen.
 • De actieperiode loopt van dinsdag 26 september en woensdag 27 september. Voor de start en na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet mogelijk.

 

Deelname

 • Deelname is mogelijk via een bestelling van twee producten* op de webshop gedurende de Actieperiode. Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden.
 • Deelname staat open voor iedereen, met uitsluiting van werknemers van Dr. Jetske Ultee en/of aan haar gelieerde ondernemingen waarmee zij samenwerkt met betrekking tot deze Actie.


Gratis product

 • Te ontvangen product bij aankoop van twee producten:
  • Een Hand Wash met een inhoud van 500ml
  • Het product wordt automatisch toegevoegd aan de winkelmand
  • Maximaal 1 Hand Wash per bestelling
  • *De Foundation Sample en Digitale Giftcard zijn uitgezonderd van deze actie.
  • *Zolang de voorraad strekt.

Persoonsgegevens

 • Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

 

Opmerkingen of klachten

 • Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken middels telefoon (*010 - 43 63 276), een brief en/of e-mail ([email protected]).

 

Slot

 • Door mee te doen aan deze Actie gaat u akkoord met de Actievoorwaarden.