Actievoorwaarden – Een nieuwe locatie!

 

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Een nieuwe locatie!’ (hierna de ‘Actie’) die wordt aangeboden door Uncover Skincare B.V. (hierna ‘Dr. Jetske Ultee’) gevestigd aan Koningin Emmaplein 7, Rotterdam.

 

 

Algemeen

 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
 • Jetske Ultee heeft te allen tijde het recht zonder opgave van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website https://www.dr-jetskeultee-skincare.nl (hierna de ‘Website’) worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Dr. Jetske Ultee over deze gevallen beslissen.
 • De actieperiode loopt van 22 maart 2023 t/m 24 maart 2023. Voor de start en na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet mogelijk.

 

Deelname

 • Deelname is mogelijk via een bestelling op de Nederlandse, Belgische en Duitse webshop gedurende de Actieperiode. Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden.
 • Aan de bestelling is geen minimale orderwaarde verbonden.
 • Het E-book en de Digitale Giftcard zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelname staat open voor iedereen boven de 18 jaar, met uitsluiting van werknemers van Dr. Jetske Ultee en/of aan haar gelieerde ondernemingen waarmee zij samenwerkt met betrekking tot deze Actie.
 • Jetske Ultee heeft het recht om een deelnemer van een Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

 

Prijs

 • Te winnen prijs:
  • Een Persoonlijke Huidanalyse in het Skincare Centre door een van onze huidtherapeuten op locatie Rotterdam of Huizen.
  • 250 euro shoptegoed in te zetten in de webshop of in het Skincare Centre.
 • De prijs gratis Persoonlijke Huidanalyse is te verzilveren t/m 31 december 2023 op een zelfgekozen datum. Mogelijk van maandag t/m vrijdag.
 • Aan de 250 euro shoptegoed zit geen einddatum.

Winnaars

 • Elke dag wordt er 1 winnaar uitgekozen, op een van tevoren afgesproken tijdstip voor die dag. Deze persoon ontvangt in het pakketje een kaartje waarop staat dat hij/zij de winnaar is. In totaal zijn er over de gehele actieperiode 3 winnaars.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden geruild.

 

Persoonsgegevens

 • Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

 

Opmerkingen of klachten

 • Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken middels telefoon (010 - 43 63 276), een brief en/of e-mail ([email protected]).

 

Slot

 • Door mee te doen aan deze Actie gaat u akkoord met de Actievoorwaarden.