Actievoorwaarden – 5 jaar Body Cream!

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘5 jaar Body Cream!' (hierna de ‘Actie’) die wordt aangeboden door Uncover Skincare B.V. (hierna ‘Dr. Jetske Ultee’) gevestigd aan Koningin Emmaplein 7, Rotterdam.

Algemeen

 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
 • Dr. Jetske Ultee heeft te allen tijde het recht zonder opgave van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website https://www.dr-jetskeultee-skincare.nl (hierna de ‘Website’) worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Dr. Jetske Ultee over deze gevallen beslissen.
 • De actieperiode loopt vanaf dinsdag 27 februari 2024 zolang de voorraad strekt. Voor de start en na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet mogelijk.

Deelname

 • Deelname is mogelijk via een bestelling op de webshop gedurende de Actieperiode. Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden.
 • Deelname staat open voor iedereen, met uitsluiting van werknemers van Dr. Jetske Ultee en/of aan haar gelieerde ondernemingen waarmee zij samenwerkt met betrekking tot deze Actie. 

Gratis product

 • Te ontvangen product bij bestellingen met minimaal één product*:
  • Special Edition Body Cream.
  • De Special Edition Body Cream bevat dezelfde samenstelling ingrediënten als de originele Body Cream, maar dan in een tube van 200 ml i.p.v. 500 ml.
  • Het product wordt automatisch toegevoegd aan de winkelmand (maximaal 1 per bestelling).
  • Zolang de voorraad strekt. 
  • *De actie waarbij je de Special Edition Body Cream cadeau krijgt geldt niet als je alleen de Foundation Sample, Digitale Giftcard en het Ebook besteld.  

 

Persoonsgegevens

 • Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

 

Opmerkingen of klachten

 • Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken middels telefoon (010 - 43 63 276), een brief en/of e-mail ([email protected]).

Slot

 • Door mee te doen aan deze Actie gaat u akkoord met de Actievoorwaarden.