Actievoorwaarden – Scratch & Win

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel ‘Scratch & Win’ (hierna de ‘Actie’) die wordt aangeboden door Uncover Skincare B.V. (hierna ‘Dr. Jetske Ultee’) gevestigd aan Koningin Emmaplein 7, Rotterdam.

 

Algemeen

 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
 • Jetske Ultee heeft te allen tijde het recht zonder opgave van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website https://www.dr-jetskeultee-skincare.nl en https://www.dr-jetskeultee.de(hierna de ‘Website’) worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Dr. Jetske Ultee over deze gevallen beslissen.
 • De actieperiode is 25 november 2020 gestart en is vervolgens wegens succes verlengd op 10 december 2020. Daarbij is het aandeel te winnen prijzen evenredig verhoogd. De actie loopt zolang de voorraad kraskaarten strekt (hierna de ‘Actieperiode’). Voor de start en na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet mogelijk.

 

Deelname

 • Deelname staat open voor iedereen boven de 18 jaar, met uitsluiting van werknemers van Dr. Jetske Ultee en/of aan haar gelieerde ondernemingen waarmee zij samenwerkt met betrekking tot deze Actie.
 • Een deelnemer ontvangt geen kraskaart bij de bestelling van enkel een e-book of digitale giftcard, aangezien beide producten digitaal worden verstuurd en niet via de post.
 • Deelname is enkel mogelijk via een bestelling op de Nederlandse of Duitse webshop gedurende de Actieperiode. Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden.
 • Jetske Ultee heeft het recht om een deelnemer van een Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

 

Speelwijze

 • De deelnemer ontvangt een kraskaart bij de bestelling. Door de kaart open te krassen ziet de deelnemer welke prijs is gewonnen. Door de bijbehorende code in te vullen op de website, kan de prijs worden verzilverd.
 • Te winnen prijzen:
  • 5 x Giftcard € 250
  • 25 x 5 Stappenplan
  • 15 x Beauty Box
  • 15 x Repair Cream
  • 15 x Body Cream
 • Aanpassing per 10 december 2020:
  Door de duur van de actie te verlengen, zijn het aantal prijzen evenredig verhoogd. In totaal worden tijdens de actie de volgende prijzen weggegeven:
  • 8 x Giftcard € 250
  • 38 x 5 Stappenplan
  • 23 x Beauty Box
  • 23 x Repair Cream
  • 23 x Body Cream
 • Alle overige deelnemers ontvangen 10% korting, bij een volgende bestelling, exclusief de non-profit Suncover producten. De kortingscode is geldig t/m 15 februari 2021 (max. 1 code te gebruiken per bestelling).

 

Winnaars

 • Bij elke bestelling tijdens de actieperiode wordt één kraskaart willekeurig toegevoegd. Alle prijzen worden gegarandeerd uitgereikt.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden geruild.

 

Persoonsgegevens

 • Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

 

Opmerkingen of klachten

 • Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken middels telefoon (010 - 43 63 276), een brief en/of e-mail ([email protected]).

 

Slot

 • De Actie is een promotioneel kansspel. Dr. Jetske Ultee handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Door mee te doen aan deze Actie gaat u akkoord met de Actievoorwaarden.